Bộ công thương

Trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên

Lịch làm việc

Thứ  Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm LX

Thứ 2  10/4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3  11/4

9h

Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp khóa 54

Theo Kế hoạch

Đ/c Luật

Nhà văn hóa

 

 

 

 

 

Thứ 4  12/4

8h30

Họp bộ phận Đào tạo

Các đ/c Trưởng các bộ phận khối Đào tạo

Đ/c Luật

P.203

14h

Họp Hội đồng nghiệm thu ngân hàng đề thi khoa Kinh tế

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Luật

P.203

Thứ 5  13/4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6  14/3