Bộ công thương

Trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên

Lịch làm việc

Thứ Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm LX

Thứ 2  11/4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3  12/4

 

 

 

 

 

14h

Họp Hội đồng nghiệm thu giáo trình sơ cấp nghề May thời trang

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Luật

P.203

 Thứ 4   13/4

8h

Họp Hội đồng nghiệm thu giáo trình sơ cấp nghề Hàn

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Luật

P.203

 

 

 

 

 

Thứ 5  14/4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6  15/4