Bộ công thương

Trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên

Lịch làm việc

Thứ  Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm
 LX

Thứ 2  12/4

 

Công tác Hà Giang
(Từ 11-13/4/2021)

Đ/c Triệu Lợi, Hồng Kiên, Sơn Hà

Đ/c Luật

Đ/c Lợi

6h

Công tác Hà Nội

 

Đ/c V.Hương

 

Thứ 3  13/4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4  14/4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5  15/4

8h

Hội nghị rà soát danh mục thiết bị tối thiểu
các ngành, nghề theo chương trình đào tạo

Đại diện Phòng Đào tạo,QTVT, TCKT, Khoa Điện, Điện tử, Tin học

Đ/c V.Hương

P.203

 

 

 

 

 

Thứ 6  16/4

 

Lao động công đoàn

Các công đoàn bộ phận

Đ/c V.Hùng