Bộ công thương

Trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên

Lịch làm việc

Thứ  Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm LX

Thứ 2  15/8

8h30

Họp Hội đồng nghiệm thu ngân hàng đề thi các môn học chung (GDQP&AN, Tin học)

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Luật

P.203

 

 

 

 

 

Thứ 3  16/8

8h

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt

 Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Toàn thề các đ/c Đảng viên

BTV Đảng ủy

HT Tầng 4

8h

Nhập học Trình độ Cao đẳng

Trung tâm TS, Phòng Đào tạo, Tài chính kế toán, Công tác HSSV

Ban
Giám hiệu

Nhà 7 tầng

13h30

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Toàn thề các đ/c Đảng viên

BTV
Đảng ủy

HT Tầng 4

 Thứ 4  17/8

8h

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Toàn thề các đ/c Đảng viên

BTV
Đảng ủy

HT Tầng 4

 

 

 

 

 

Thứ 5  18/8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6  19/8