Bộ công thương

Trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên

Lịch làm việc

Thứ  Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm
 LX

Thứ 2  16/8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3  17/8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4  18/8

8h30

Họp Hội đồng Tự đánh giá chất lượng Chương trình đào tạo

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c V.Hương

P.203

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5 19/8

9h

Họp Hội đồng xét thi đua Công đoàn năm học 2020-2021

Ban chấp hành Công đoàn mở rộng, Chủ tịch các CĐ bộ phận

Đ/c Chiến

P.203

 

 

 

 

 

Thứ 6  20/8