Bộ công thương

Trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên

Lịch làm việc

Thứ Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm
 LX

Thứ 2  17/5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3  18/5

9h

Họp Hội đồng Tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c V.Hương

P.203

 

 

 

 

 

Thứ 4  19/5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5 20/5

8h

Hội nghị rà soát danh mục thiết bị tối thiểucác ngành, nghề theo chương trình đào tạo

Đại diện Phòng Đào tạo,QTVT, TCKT, Khoa Cơ khí

Đ/c V.Hương

P.203

9h

Họp hội đồng xét công nhận tốt nghiệpTrung cấp K52 tại trường

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c V.Hương

P.203

14h

Thẩm định, nghiệm thu giáo trình đào tạo ngành, nghề May thời trang

Các đ/c trong hội đồng

Đ/c Luật

PH tầng 4

Thứ 6  21/5