Bộ công thương

Trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên

Lịch làm việc

Thứ
 Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm
 LX

Thứ 2
  19/4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3  
20/4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4
 21/4

 

Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương

Toàn thể CBCNV nhà trường

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5
  22/4

 8h-11h30

Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội ĐBTQ lần thứ XIII của Đảng

Cán bộ, đảng viên, BCH Công đoàn, BCH Đoàn TN, Trưởng, phó các đơn vị, Tổ trưởng các tổ chuyên môn

Đ/c V.Hương

PH tầng 4

14h-17h

Nt

 

 

 

Thứ 6
  23/4

 8h-11h30

Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội ĐBTQ lần thứ XIII của Đảng

Cán bộ, đảng viên, BCH Công đoàn, BCH Đoàn TN, Trưởng, phó các đơn vị, Tổ trưởng các tổ chuyên môn

Đ/c V.Hương

PH tầng 4

14h-17h

Nt