Bộ công thương

Trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên

Lịch làm việc

Thứ Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm
LX

Thứ 2 20/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Thứ 3

 21/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Thứ 4  22/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5 23/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Thứ 6  24/3

15h

Hội nghị Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương khóa 13

Toàn thể đảng viên

 trong Đảng bộ trường

Đ/c Luật

HT tầng 4

15h

Khen thưởng HSSV có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện học kỳ I, năm 2022-2023

Phòng Công tác HSSV, Đoàn thanh niên

Đ/c Sơn Hà

Nhà văn hóa