Bộ công thương

Trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên

Lịch làm việc

Thứ  Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm LX

Thứ 2  22/8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3  23/8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4  24/8

7h45

Hội nghị nghiên cứu, quán triệt , thực hiện Quy định số 69-QĐ/TW của Bộ Chính trị và tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát tại Thành ủy Thái Nguyên

Đ/c Thuần

Đ/c Luật

Đ/c Lợi

9h

Họp bình xét hình thức thi đua, khen thưởng năm học 2021-2022

Các đ/c trong Hội đồng theo QĐ số 406/QĐ-CĐCN ngày 19/8/2022

Đ/c V. Hương

P.203

Thứ 5  25/8

8h30

Họp bình xét hình thức thi đua, khen thưởng Công đoàn năm học 2021-2022

Ủy viên BCH Công đoàn trường, Chủ tịch các công đoàn bộ phận

Đ/c Chiến

PH tầng 4

 

 

 

 

 

Thứ 6  26/8