Bộ công thương

Trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên

Lịch làm việc

Thứ  Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm
 LX

Thứ 2  24/5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3  25/5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4  26/5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5 27/5

8h30

Họp triển khai công tác đào tạo tháng 6/2021

Đ/c Chiến, Định, Nhã, Bang,
Sơn Hà, Việt Hùng, Thu Thảo,
Quốc Dũng, Lan Hương, Bến

Đ/c Luật

P.203

 

 

 

 

 

Thứ 6 28/5

8h

Họp triển khai công tác tháng 6 /2021

Ban Giám hiệu, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư ĐTN, Trưởng các bộ phận

Đ/c V.Hương

P.203

8h30

Họp xét thi đua tháng 5/2021

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c V.Hương

P.203