Bộ công thương

Trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên

Lịch làm việc

Thứ
 Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm LX

Thứ 2 27/12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3 28/12

8h30

Họp Hội đồng tuyển sinh

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c V.Hương

P.203

 

 

 

 

 

Thứ 4  29/12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5 30/12

8h30

Họp bộ phận đào tạo

Trưởng, phó các bộ phận: Đào tạo, các khoa, phòng TTKT và KĐCL, phòng công tác HSSV, Trung tâm tuyển sinh; Tổ trưởng Tổ may

Đ/c Luật

P.203

 

 

 

 

 

Thứ 6 31/12

7h45

Dự Hội nghị Tổng kết năm 2021 tại Thành ủy Thái Nguyên

 

Đ/c V.Hương