Bộ công thương

Trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên

Lịch làm việc

Thứ  Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm LX

Thứ 2  27/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3  28/3

 

 

 

 

 

14h30

Họp thông qua Điều lệ giải thi đấu thể thao HSSV  khối thi đua các trường CĐ, Trung cấp tỉnh Thái Nguyên

Đ/c Tuệ

Đ/c Luật

Đ/c Lợi

Thứ 4  29/3

6h30

Tập huấn xây dựng đề án vị trí việc làm tại Bộ Công Thương

Đ/c Hải

Đ/c Hiền

Đ/c Lợi

 

 

 

 

 

Thứ 5  30/3

12h30

Tham dự Hội thi kỹ năng nghề tỉnh Thái Nguyên tại Trường Trung cấp DTNT tỉnh Thái Nguyên

Theo Quyết định

Đ/c Luật

Đ/c Lợi

14h

Hội nghị cán bộ chủ chốt
 (bổ nhiệm lại cán bộ)

BCH Đảng ủy; BGH; Trưởng, phó các phòng, khoa, trung tâm; Chủ tịch Công đoàn; Bí thư ĐTN

Đ/c V.Hương

P.203

14h45

Họp BCH Đảng bộ về công tác phát triển đảng viên

BCH Đảng bộ

Đ/c V.Hương

P.203

15h15

Họp tập thể lãnh đạo về công tác bổ nhiệm lại cán bộ

Ban Thường vụ, BGH

Đ/c V.Hương

P.203

Thứ 6  31/3

6h30

Tham dự Hội thi kỹ năng nghề tỉnh Thái Nguyên tại Trường Trung cấp DTNT tỉnh Thái Nguyên

Theo Quyết định

Đ/c Luật

Đ/c Lợi