Bộ công thương

Trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên

Lịch làm việc

Thứ  Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm LX

Thứ 2  03/01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3  04/01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4   05/01

         

15h

Dự Hội nghị trù bị Tổng kết Cụm an ninh khu vực năm 2021

 

Đ/c Luật

Đ/c Hưng

Thứ 5  06/01

 

 

     

 

 

 

 

 

Thứ 6  07/01

8h

Họp xét kết quả rèn luyện và Họp Hội đồng xét công nhận  tốt nghiệp lớp Kế toán và Cơ khí K54

Các đ/c trong Hội đồng xét tốt nghiệp nghề Kế toán, Cơ khí

Đ/c V.Hương

P.203