Bộ công thương

Trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên

Lịch làm việc

Thứ  Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm- LX

Thứ 2  03/5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3  04/5

 

 

 

 

 

13h45

Họp triển khai công tác bầu cử tại
UBND TPTN

Đ/c Sơn Hà

Đ/c V.Hương

Đ/c Hưng

Thứ 4  05/5

8h

Hội nghị  lấy phiếu giới thiệu bổ nhiệm Trưởng khoa Điện – Điện tử - Tin học

Toàn thể CBGV trong khoa; Giảng viên kiêm nhiệm; Bí thư Chi bộ;
Chủ tịch CĐ bộ phận

Đ/c Hiền

P.203

9h

Họp triển khai công tác đào tạo tháng 5/2021

Đ/c Chiến, Định, Nhã, Bang,
Sơn Hà, Việt Hùng, Thu Thảo, Quốc Dũng, Lan Hương, Bến

Đ/c Luật

P.203

10h30

Họp Hội đồng tuyển dụng hợp đồng 68

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c V.Hương

P.203

14h

Hội nghị lấy phiếu giới thiệu bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Quản trị vật tư

Toàn thể CBVC và người lao động trong phòng; Bí thư Chi bộ;
Chủ tịch CĐ bộ phận

Đ/c Hiền

P.203

Thứ 5 06/5

8h

Hội nghị tập thể lãnh đạo trường mở rộng lấy phiếu giới thiệu bổ nhiệm cán bộ

BCH ĐU; BGH; Trưởng các phòng, khoa, TT; Chủ tịch CĐ; Bí thư ĐTN; Chủ tịch CCB

Đ/c V.Hương

P.203

9h

Hội nghị tập thể lãnh đạo trường (lần 2) lấy phiếu giới thiệu bổ nhiệm cán bộ

TVĐU, BGH

Đ/c V.Hương

P.203

9h30

Hội nghị cán bộ chủ chốt

BCH Đảng bộ; BGH; Trưởng, phó các phòng, khoa, TT; Chủ tịch CĐ; Bí thư ĐTN; Chủ tịch CCB

Đ/c V.Hương

P.203

10h15

Họp xét thi đua tháng 4/2021

Các đ/c trong hội đồng

Đ/c V.Hương

P.203

10h45

Họp giao ban công tác tháng 5/2021

Ban Giám hiệu, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư ĐTN, Trưởng các bộ phận

Đ/c V.Hương

P.203

14h

Hội nghị tập thể lãnh đạo trường (lần 3) lấy phiếu giới thiệu bổ nhiệm cán bộ

TVĐU, BGH

Đ/c V.Hương

P.203

14h30

Họp Hội đồng xét miễn, giảm học phí, chính sách nội trú đối với HSSV

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c V.Hương

P.203

15h

Thẩm định, nghiệm thu giáo trình đào tạo ngành, nghề May thời trang

Các đ/c trong hội đồng

Đ/c Luật

PH tầng 4

Thứ 6  07/5

8h

Thẩm định, nghiệm thu giáo trình đào tạo ngành, nghề Tin học

Các đ/c trong hội đồng

Đ/c Luật

PH tầng 4

14h

Hội nghị rà soát danh mục thiết bị tối thiểu các ngành, nghề theo chương trình đào tạo

Đại diện Phòng Đào tạo,QTVT, TCKT, Khoa Cơ khí

Đ/c V.Hương

P.203