Bộ công thương

Trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên

Tin tức

Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2021

Admin
22/02/2021

     Ngày 05/02/2021, Trường Cao đẳng Công Nghiệp Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2021 để đánh giá và tổng kết những kết quả đã đạt được trong năm học 2019 – 2020 thống nhất phương hướng nhiệm vụ năm học 2020 - 2021.

     Tới dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám hiệu và các đồng chí lãnh đạo của các phòng, khoa, trung tâm trong nhà trường.  Tại Hội nghị đã được nghe TS. Nguyễn Thị Việt Hương – Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng phụ trách trường báo các các thành tích của tập thể nhà trường đã hoàn thành trong năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

     Sau báo cáo tổng kế của đồng chí Phó hiệu trưởng phụ trách trường là báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2020 - triển khai công tác thi đua năm 2021 và báo cáo của Ban thanh tra nhân dân.

     Hội nghị đã thảo luận về các báo cáo: Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020; kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2020; báo cáo tổng hợp ý kiến của các đơn vị.

     Hội nghị đã thống nhất các nội dung, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm, các chỉ tiêu phấn đấu và thông qua Nghị quyết nhiệm vụ năm 2021.

 

Left-Banner
right-Banner