Bộ công thương

Trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên

Tin tức

HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC NĂM 2022

Admin
23/02/2022

     Sáng ngày 19/02/2022, lãnh đạo nhà trường và Công đoàn trường đã phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ công chức viên chức năm 2022, nhằm kiểm điểm, đánh giá, tổng kết, kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBVC năm 2021, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ và biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2022.
      Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 diễn ra hết sức phức tạp trong tỉnh Thái Nguyên hiện nay, để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho cán bộ, viên chức trong toàn trường, do vậy Hội nghị đã tiến hành theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

     Tham dự và chủ trì Hội nghị có Đ/c Nguyễn Thị Việt Hương – Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng phụ trách trường; Đ/c Nguyễn Tiến Luật – Phó bí thư Đảng ủy, phó hiệu trưởng; Đ/c Quách Thị Chiến – Chủ tịch Công đoàn trường và toàn thể các đồng chí trưởng các phòng, khoa, trung tâm trong nhà trường.

     Hội nghị đã thông qua báo cáo tổng kết năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Đ/C Nguyễn Thị Việt Hương;

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2021 triển khai công tác thi đua năm 2022; Báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2021, thông qua kết quả bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020 – 2024.

    Tại Hội nghị cũng đã tổ chức khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích cao trong năm 2021.

Hội nghị cũng đã thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị CNVC năm 2022 với những nội dung chính:

- Thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng

- Về công tác Tuyển sinh, Đào tạo - NCKH và khảo thí đảm bảo chất lượng.

- Công tác tổ chức cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng.

- Công tác tài chính, vật tư thiết bị

- Công tác quản lý học sinh sinh viên

- Tổ chức các phong trào thi đua.

Các chỉ tiêu chủ yếu cần đạt được trong năm 2022:

- Chỉ tiêu tuyển sinh: Phấn đấu tuyển sinh K56 các trình độ đào tạo được 580 -800 HSSV theo Giấy Chứng nhận HĐGDNN là 1360 chỉ tiêu

- Hoàn thiện biên soạn chỉnh sửa 100% giáo trình nội bộ các môn học, mô đun cho các ngành/nghề; Xây dựng và hoàn thiện Báo cáo Kiểm định chất lượng năm 2022, đồng thời xây dựng hệ thống bảo đảm chất lượng (các quy trình bảo đảm chất lượng).

- Phấn đấu đạt 93% đội ngũ cán bộ - viên chức chuẩn hóa theo chức danh nghề nghiệp

- Kết quả học tập, rèn luyện của học sinh – sinh viên: Học tập về khá, giỏi: 25-35%, rèn luyện: Xuất sắc, tốt, khá là: 90%, tốt nghiệp khá, giỏi đạt: 35-50%.

- Trên 95% cán bộ viên chức đạt lao động tiên tiến, 100% các đơn vị đạt lao động tiên tiến trong đó có 15-20% đạt tập thể lao động xuất sắc; Nhà trường phấn đấu để được nhận: Bằng khen của Bộ Công thương.

- Ổn định việc làm, thu nhập tối thiểu về lương cho CBVC.

    Tại Hội nghị cũng đã diễn ra lễ ký kết Giao ước thi đua năm 2022 giữa Lãnh đạo nhà trường và Công đoàn nhà trường.

    Sau buổi làm việc nghiêm túc và khẩn trương, Hội nghị đã đi đến biểu quyết thông qua các chỉ tiêu cơ bản của nhiệm vụ năm 2022 và thống nhất các kế hoạch, chỉ tiêu đề ra, hứa quyết tâm thực hiện bằng biểu quyết 100% ý kiến nhất trí.