Bộ công thương

Trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên

Tin tức

Hội nghị công tác tuyển sinh năm 2021

Admin
21/12/2021

           Sáng ngày 17/12/2021, Hội đồng tuyển sinh nhà trường đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh năm 2021 nhằm đánh giá những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế làm cơ sở xây dựng phương án tuyển sinh năm 2022. 
            Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Luật, Phó hiệu trưởng Nhà trường; các đồng chí trưởng, phó, giám đốc trung tâm và đại diện cán bộ viên chức tại các phòng, khoa, tổ chuyên môn trong nhà trường.

            Tại Hội nghị đồng chí Quách Thị Chiến – Giám đốc trung tâm tuyển sinh nhà trường đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh năm 2021 và triển khai công tác tuyển sinh năm 2022. Báo cáo tổng kết đã nêu lên đặc điểm tình hình, những thuận lợi, khó khăn và những kết quả đạt được đồng thời cũng chỉ ra những hạn chế, tồn tại trong công tác tuyển sinh năm 2021 của nhà trường.

           Công tác tuyển sinh năm 2021 gặp nhiều khó khăn, việc cạnh tranh trong tuyển sinh giữa các trường nghề thật sự gay gắt, ban lãnh đạo và CBVC trong nhà trường đã có nhiều cố gắng, và triển khai tốt kế hoạch tuyển sinh của nhà trường đã đề ra. Công tác tuyển sinh cũng đạt được một số kết quả đáng khích lệ, cơ bản đạt chỉ tiêu nhà trường giao.
            Sau phần báo cáo công tác tuyển sinh đồng chí Nguyễn Sơn Hà – Trưởng phòng Công tác học sinh, sinh viên cũng đã phổ biến các chế độ, chính sách mới đối với học sinh, sinh viên.

            Tại hội nghị, các đồng chí CBVC đã phát biểu ý kiến tập trung phân tích những thuận lợi, khó khăn vướng mắc, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm cũng như đề xuất một số giải pháp trong công tác tuyển sinh trong năm tới.


            Trong năm học qua để đạt được kết quả tuyển sinh như hiện tại ngoài sự chỉ đạo của lãnh đạo nhà trường, còn có sự cố gắng nỗ lực của các tập thể và cá nhân. Đặc biệt là có một số đồng chí đã xuất sắc mang về cho nhà trường số hồ sơ tuyển sinh vượt mức đề ra. Tại Hội nghị cũng đã tổ chức khen thưởng động viên các đồng chí có thành tích cao trong công tác tuyển sinh.

           Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Luật ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được trong công tác tuyển sinh năm 2021. Đồng chí nhấn mạnh, công tác tuyển sinh hiện nay được coi là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, đề nghị Hội đồng tuyển sinh tập trung nghiên cứu, xây dựng kế hoạch và giải pháp thực hiện, tập trung khai thác thế mạnh các ngành, nghề đào tạo.