Bộ công thương

Trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên

Tin tức

Hội thảo triển khai công tác tuyển sinh năm 2021

Admin
18/03/2021

     Nhiệm vụ tuyển sinh là một trong các nhiệm vụ trọng tâm nhất đối với Nhà trường. Trong những năm gần đây do sự thay đổi về chính sách của Nhà nước cũng như sự thay đổi về mặt nhận thức của người học vì vậy kết qủa tuyển sinh chưa cao. Phương pháp tuyển sinh còn bị động, chưa đủ mạnh để thuyết phục phụ huynh và học sinh. 
     Nhằm tạo diễn đàn để các phòng, khoa chức năng cùng các đồng chí cán bộ viên chức nhìn nhận, đánh giá thực trạng công tác tuyển sinh năm 2020 đồng thời trao đổi, chia sẻ ý kiến, kinh nghiệm, kỹ năng công tác tư vấn, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ tuyển sinh của nhà trường năm học 2020 – 2021 và các năm tiếp theo, qua đó giúp đưa thông tin tuyển sinh tuyển sinh và hình ảnh nhà trường tới gần hơn với các em học sinh.

    Ngày 17 tháng 3 năm 2021 trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên đã tổ chức Hội thảo công tác triển khai công tác tuyển sinh năm 2021. Đến tham dự với Hội thảo có:
    - Đồng chí Nguyễn Thị Việt Hương – Phó Hiệu trưởng phụ trách trường, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh

    - Đồng chí Nguyễn Tiến Luật – Phó Hiệu trưởng nhà trường, Phó chủ tịch Hội đồng tuyển sinh

    Tại Hội nghị đã được nghe đồng chí Quách Thị Chiến – Giám độc trung tâm tuyển sinh báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh năm 2020 và triển khai kế hoạch tuyển sinh năm 2021.

    Hội nghị cũng đã thống nhất cao các nội dung trong việc đẩy mạnh công tác tuyển sinh năm 2021 như:
       - Nâng cao tính chủ động trong triển khai, tiết kiệm được chi phí, đáp ứng được chất lượng và số lượng học sinh tuyển sinh theo yêu cầu của Hội đồng tuyển sinh đề ra.
      - Khai thác tối đa khả năng tư vấn thuyết phục người học từ nguồn học sinh được đào tạo từ Nhà trường và các đơn vị phối hợp tuyển sinh.
      - Mở rộng địa bàn tuyển sinh, thiết lập thành địa chỉ uy tín, tin cậy cho những người học mong muốn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
      - Đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học công nghệ thông tin và vai trò của Internet trong thời đại mới, kết nối hợp tác mạng lưới triển khai tuyển sinh để đảm bảo ổn định và phát triển bền vững.

 

Left-Banner
right-Banner