Bộ công thương

Trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên

Tin tức

Họp Hội đồng xác định danh mục và tuyển chọn đề tài NCKH cấp trường năm học 2021 - 2022

Admin
23/11/2021

Ngày 22/11 Trường Cao đẳng Công Nghiệp Thái Nguyên đã tổ chức họp Hội đồng xác định danh mục và tuyển chọn đề tài NCKH cấp Trường của giảng viên trong nhà trường.

Hội đồng tổ chức nhằm mục đích xem xét ý tưởng nghiên cứu của các nhóm đề tài, góp ý và tư vấn cho nội dung các thuyết minh của đề tài như mục tiêu, phương pháp, dự kiến các sản phẩm và đề xuất kinh phí triển khai đề tài. Thông qua đó, Hội đồng tuyển chọn sẽ quyết định về việc chấp thuận cho các nhóm triển khai thực hiện việc nghiên cứu.  

Các đề tài, sáng kiến được Hội đồng xét tuyển chọn lần này gồm:

1. Đề tài: Thiết kế, chế tạo đồ gá phay rãnh then trên trục trong gá kẹp chi tiết gia công cho máy phay xmill 640 CNC, ứng dụng tại phòng máy CNC – Khoa Cơ khí do đồng chí Cao Đông Phong làm chủ nhiệm.

2. Đề tài: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo Sa bàn hệ thống smartkey trên ô tô (chìa khóa điện thông minh) do đồng chí Đỗ Duy Thái làm chủ nhiệm.

3. Sáng kiến: Thiết kế, cải tạo mô hình tổng thành xe UAZ-469 do đồng chí La Thanh Sơn làm chủ nhiệm.

4. Sáng kiến: Sử dụng phương pháp tình huống trong giảng dạy môn pháp luật nhằm nâng cao chất lượng dạy và học cho học sinh trung cấp ở trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên hiện nay do đồng chí Ngô Thị Hương làm chủ nhiệm.

5. Sáng kiến: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý hồ sơ kế toán trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên do đồng chí Lê Thu Hương làm chủ nhiệm.

Sau phần trình bày của chủ nhiệm đề tài, các thành viên Hội đồng đã có những ý kiến nhận xét, trao đổi và đóng góp cho thuyết minh để giúp các nhóm nghiên cứu xác định được chính xác hướng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu và mục tiêu mà đề tài, sáng kiến cần đạt được.

 Sau một thời gian làm việc nghiêm túc, xem xét kỹ lưỡng các đề tài tham gia đợt tuyển chọn đề tài NCKH cấp trường lần này, các Hội đồng tuyển chọn đều thống nhất thông qua tất cả thuyết minh của các nhóm nghiên cứu và đề xuất nhà trường phê duyệt để cho phép triển khai. Cuộc họp Hội đồng tuyển chọn đề tài NCKH cấp Trường đã kết thúc một cách tốt đẹp.