Bộ công thương

Trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên

Tin tức

Thông tư ban hành và dự thảo đang chờ lấy ý kiến

Admin
13/12/2021

Ngày 21 tháng 10 năm 2021, Bộ Lao động - Thương binh Xã hội ban hành thông tư số 12/2021/TT-BLĐTBXH quy định về điều lệ trường cao đẳng.
Ngày 12 tháng 10 năm 2021, Bộ Công Thương nhận được Công văn số 3554/LĐTBXH-TCGDNN của Bộ Lao động - Thương binh xã hội về việc xin ý kiến góp ý kiến cho dự thảo Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

STT

Loại văn bản

Tên văn bản

Số hiệu

Ngày ban hành

Ghi chú

1

Thông tư

 Quy định về Điều lệ trường cao đẳng

15/2021/TT-BLĐTBXH

21/10/2021

Đã ban hành

2

Dự thảo

 Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045

 

Lấy ý kiến 18/10/2021 đến15/11/2021

Đang chờ
lấy ý kiến