Bộ công thương

Trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên

Tin tức

Tiêm Vaccine phòng Covid-19 cho học sinh, sinh viên trong nhà trường

Admin
14/12/2021

Ngày 12/12/2021 trường Cao đẳng Công nghiệp đã triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh, sinh viên trong trường. Số vaccine được phân bổ vể nhà trường sử dụng để tiêm mũi một cho học sinh, sinh viên trong nhà trường chưa được tiêm phòng vaccine COVID-19.

Tại trường hơn 500 em học sinh, sinh viên các lớp đã phụ huynh, người thân đưa đến trường tiêm mũi vaccine đầu tiên. Các học sinh đến tiêm được chia theo từng nhóm lớp, với từng khung giờ, vị trí khác nhau để đảm bảo công tác tiêm chủng được thuận lợi.

Theo kế hoạch của nhà trường, trong ngày 12/12 nhà trường sẽ tiến hành tiêm vaccine mũi một cho toàn bộ các em học sinh, sinh viên và tiến hành tổ chức tiêm mũi hai cho các em sau 3 tuần.

Học sinh, sinh viên và các đơn vị chức năng tuân thủ khám sàng lọc trước tiêm. Nhà trường và các đơn vị chức năng  phối hợp tư vấn phụ huynh học sinh và học sinh theo dõi sức khỏe sau tiêm chủng theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Sau buổi tiêm chủng toàn bộ học sinh, sinh viên được tiêm vaccine đều có sức khỏe bình thường không có bất thường gì trong khi tiêm và sau khi tiêm.