Bộ công thương

Trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên

Tin tức

Triển khai cuộc thi trắc nghiệm "Chung tay phòng, chống dịch COVID-19"

Admin
12/11/2021

Link để tham gia cuộc thi: https://vcnet.vn/contestcovid