Bộ công thương

Trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên

Đào tạo tại trụ sở chính

1. Quyết định ban hành chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng, Trung cấp

TT                            Tên văn bản                      Số          Ngày
ban hành

1

Quyết định về việc phê duyệt và Ban hành chương trình đào tạo các ngành, nghề Trình độ Trung cấp, trình độ Cao đẳng của trường cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên

219/QĐ - CĐCN

14/6/2017

2

Quyết định về việc Ban hành chuẩn đầu ra chương trình đào tạo các ngành, nghề Trình độ Trung cấp, trình độ Cao đẳng của trường cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên

329/QĐ - CĐCN

14/8/2017

3

Quyết định về việc Ban hành chương trình đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ cao đẳng của các ngành, nghề đào tạo

461/QĐ - CĐCN

18/12/2018

4

Quyết định về việc phê duyệt và Ban hành chương trình đào tạo

33/QĐ - CĐCN

01/3/2019

5

Quyết định về việc Ban hành chương trình các môn học thuộc khối các môn học chung trong  chương trình đào tạo trình độ Trung cấp, trình độ Cao đẳng

90/QĐ - CĐCN

10/4/2019

6

Quyết định về việc Ban hành giáo trình đào tạo nội bộ các ngành, nghề của trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên

318/QĐ - CĐCN

20/7/2020

7

Quyết định về việc Ban hành chương trình đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ cao đẳng các ngành, nghề đào tạo của trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên

317/QĐ - CĐCN

20/7/2020

2. Chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng, Trung cấp

 TT  Tên ngành/nghề đào tạo Mã ngành/nghề Trình độ đào tạo
1  Hàn 6520123 Cao đẳng
5520123 Trung cấp
  Sơ cấp
2  Cắt gọt kim loại 6520121 Cao đẳng
5520121 Trung cấp
  Sơ cấp
3  Công nghệ ô tô 6510216 Cao đẳng
5510216 Trung cấp
  Sơ cấp
4  Điện công nghiệp 6520227 Cao đẳng
5520227 Trung cấp
  Sơ cấp
5  Cơ điện tử 6520263 Cao đẳng
5520263 Trung cấp
6  Công nghệ kỹ thuật cơ khí 6510201 Cao đẳng
7  Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 6510303 Cao đẳng
8  Điện tử công nghiệp và dân dụng 5520222 Trung cấp
9  Điện công nghiệp và dân dụng 5520223 Trung cấp
10  Bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ khí 5520152 Trung cấp
11  Tin học ứng dụng 6480205 Cao đẳng
5480205 Trung cấp
12  Quản trị kinh doanh 6340404 Cao đẳng
13  Kế toán 6340301 Cao đẳng
14  Kế toán doanh nghiệp 6340302 Cao đẳng
5340302 Trung cấp
15  Bán hàng trong siêu thị 5340120 Trung cấp
16  May thời trang 5540205 Trung cấp
  Sơ cấp
17  Công nghệ may 5540204 Trung cấp