Bộ công thương

Trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên

Lịch làm việc

Thứ  Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm LX

Thứ 2  15/5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3  16/5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4  17/5

8h

Họp Hội đồng nghiệm thu ngân hàng đề thi khoa Kinh tế

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Luật

P.203

14h

Họp Hội đồng nghiệm thu ngân hàng đề thi khoa Điện, Cơ khí

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Luật

P.203

Thứ 5  18/5

14h

Họp xét kết quả rèn luyện học kỳ I, năm học 2022-2023, khóa học 2020-2023, Trình độ Trung cấp K54

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Luật

P.203

14h30

Hội đồng xét khen thưởng HSSV học kỳ I, năm học 2022-2023, khóa học 2020-2023, Trình độ Trung cấp K54

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c V.Hương

P.203

14h45

 Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp Trình độ Trung cấp K54

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c V.Hương

P.203

Thứ 6  19/5