Bộ công thương

Trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên

Đảng - Công Đoàn - Đoàn TN

Kế hoạch hưởng ứng tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV-AIDS năm 2021

      Căn cứ công văn số 9033/BYT-UBQG50 ngày 25/10/2021 của Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy mại dâm về việc triển khai tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV-AIDS năm 2021 với chủ đề "Tăng cường phòng, chống HIV-AIDS trong bối cảnh đại dịch Covid-19"; Công văn số 7143/BTC-HC ngày 11/11/2021 của Bộ Công Thương về việc triển khai tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV-AIDS năm 2021; Trường Cao đẳng Công Nghiệp Thái Nguyên ban hành kế hoạch hưởng ứng tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV-AIDS năm 2021 như sau:

     1. Thời gian triển khai tháng hành động: Từ ngày 22/11/2021 đến ngày 10/12/2021

     2. Nội dung tuyên truyền: Do dịch Covid-19 nên không thể tổ chức các sự kiện trực tiếp và đông người, trường Cao đẳng Công Nghiệp Thái Nguyên tăng cường các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên nền tảng mạng xã hội để hưởng ứng tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV-AIDS và Ngày thế giới phòng chống AIDS.

Chủ đề và khẩu hiêu: "Tăng cường phòng, chống HIV-AIDS trong bối cảnh đại dịch Covid-19"

Chi tiết kế hoạch hưởng ứng tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV-AIDS năm 2021