Bộ công thương

Trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên

Đảng - Công Đoàn - Đoàn TN

Triển khai cuộc thi trắc nghiệm "Chung tay phòng, chống dịch COVID-19

Link để tham gia cuộc thi: https://vcnet.vn/contestcovid