Bộ công thương

Trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên

Đào tạo

Kế hoạch họp Hội đồng xác định danh mục và tuyển chọn đề tài cấp trường năm học 2021 - 2022

Căn cứ hướng dẫn của Quy định về quản lý đề tài, sáng kiến nghiên cứu khoa học công nghệ cấp trường, Phòng Đào tạo - NCKH lập Kế hoạch họp Hội đồng xác định danh mục và tuyển chọn đề tài cấp trường năm học 2021 - 2022.

Kế hoạch họp Hội đồng xác định danh mục và tuyển chọn đề tài cấp trường năm học 2021 - 2022