Bộ công thương

Trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên

Đào tạo

Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2022 - 2023