Bộ công thương

Trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên

Khảo sát đơn vị sử dụng lao động

Thông tin

Tổng quát

Lĩnh vực hoạt động của Công ty: :
Tổng số LĐ đang làm việc

Trình độ chuyên môn kỹ thuật LĐ đang làm việc :

LĐ phổ thông : người
Trung cấp : người
Đại học trở lên : người
Sơ cấp : người
Cao đẳng : người

Tiêu chí tuyển dụng lao động trong thời gian tới :

LĐ phổ thông : người
Trung cấp : người
Đại học trở lên : người
Sơ cấp : người
Cao đẳng : người

Thông tin định hướng nghề nghiệp :

Khó khăn trong tuyển dụng lao động :
Thời gian sử dụng lao động :