Bộ công thương

Trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên

Lịch làm việc

Thứ  Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm LX

Thứ 2  10/10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3 11/10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4  12/10

8h30

Họp bộ phận Đào tạo

Các đ/c Trưởng các bộ phận
khối Đào tạo và Tổ trưởng tổ chuyên môn

Đ/c Luật

P.203

 

 

 

 

 

 Thứ 5  13/10

5h

Tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại Thanh Hóa

Đ/c Hải

Đ/c Luật

Đ/c Lợi

 

 

 

 

 

Thứ 6  14/10

9h

Họp giao ban công tác tháng 10/2022

BGH, Chủ tịch công đoàn,
Bí thư đoàn thanh niên,
Trưởng các đơn vị

Đ/c V.Hương

P.203

10h

Họp xét thi đua tháng 9/2022

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c V.Hương

P.203