Bộ công thương

Trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên

Lịch làm việc

Thứ
 Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm
 LX

Thứ 2
 18/10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3
 19/10

8h30

Họp Hội đồng Tự đánh giá chất lượng cơ sở
giáo dục nghề nghiệp

Các đ/c trong Hội đồng và Ban Thư ký

Đ/c Luật

P.203

Họp Hội đồng Tự đánh giá chất lượng
chương trình đào tạo

Họp Hội đồng Hệ thống bảo đảm chất lượng của Trường CĐCN Thái Nguyên năm 2021

Thứ 4
 20/10

8h

Họp Hội đồng rà soát, thẩm định chương trình
đào tạo Sơ cấp

Hội đồng và các tổ biên soạn

Đ/c Luật

PH tầng 4

 

 

 

 

 

Thứ 5
 21/10

9h

Họp Đảng ủy

BCH Đảng ủy

Đ/c V.Hương

P.308

 

 

 

 

 

Thứ 6
 22/10