Bộ công thương

Trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên

Lịch làm việc

Thứ  Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm
 LX

Thứ 2  13/9

8h30

Hội nghị lấy phiếu giới thiệu bổ nhiệm Phó Giám đốc TT TH-NN_TS

Toàn thể viên chức TT, Bí thư chi bộ, Chủ tịch CĐBP

Đ/c Hiền

P.203

9h30

Hội nghị lấy phiếu giới thiệu bổ nhiệm lại Phó trưởng phòng TCKT

Toàn thể viên chức phòng TCKT, Bí thư chi bộ, Chủ tịch CĐBP

Đ/c Hiền

P.203

10h30

Hội nghị lấy phiếu giới thiệu bổ nhiệm lại Phó trưởng phòng Thanh tra KT&KĐCL

Toàn thể viên chức phòng Thanh tra KT&KĐCL, Bí thư chi bộ, Chủ tịch CĐBP

Đ/c Hiền

P.203

Thứ 3  14/9

8h30

Hội nghị Tập thể lãnh đạo mở rộng lấy phiếu giới thiệu bổ nhiệm Phó Giám đốc TT TH-NN_TS

BCH Đảng ủy; BGH, Trưởng các phòng, khoa, trung tâm; Chủ tịch CĐ; Bí thư ĐTN; Chủ tịch CCB

Đ/c V.Hương

P.203

9h30

Hội nghị Tập thể lãnh đạo trường (lần 2) lấy phiếu giới thiệu bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ

TV ĐU, BGH

Đ/c V.Hương

P.203

10h

Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu giới thiệu  Phó Giám đốc TT TH-NN_TS

BCH Đảng ủy; BGH, Trưởng, phó các phòng, khoa, trung tâm; Chủ tịch CĐ; Bí thư ĐTN; Chủ tịch CCB

Đ/c V.Hương

P.203

10h45

Hội nghị Tập thể lãnh đạo trường (lần 3)

TV ĐU, BGH

Đ/c V.Hương

P.203

Thứ 4  15/9

8h30

Họp Hội đồng tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Các đ/c trong Hội đồng và Ban Thư ký

Đ/c V.Hương

P.203

9h30

Họp Hội đồng tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng, Trung cấp, ngành, nghề trọng điểm cấp độ Quốc gia và khu vực ASEAN năm 2021

Các đ/c trong Hội đồng và Ban Thư ký

Đ/c V.Hương

P.203

10h

Họp Hội đồng Bảo đảm chất lượng Trường CĐCN Thái Nguyên năm 2021

Các đ/c trong Hội đồng và Ban Thư ký

Đ/c V.Hương

P.203

Thứ 5  16/9

 

 

 

 

 

Thứ 6  17/9