Bộ công thương

Trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên

Lịch làm việc

Thứ  Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm LX

Thứ 2  13/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3 14/3

14h

Họp Hội đồng xét kết quả rèn luyện HSSV K55, K56 học kỳ I, năm học 2022-2023

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Luật

P.203

14h30

Họp Hội đồng xét kết quả học tập HSSV K55, K56 học kỳ I, năm học 2022-2023

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Luật

P.203

15h15

Họp Hội đồng xét học bổng và khen thưởng HSSV K55, K56 học kỳ I, năm học 2022-2023

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c V.Hương

P.203

Thứ 4  15/3

8h

Họp Thành ủy

Đ/c V.Hương

 

 

8h

Họp Hội đồng nghiên cứu khoa học

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Luật

P.203

 

13h

Họp Thành ủy

Đ/c V.Hương, Luật

 

Đ/c Lợi

Thứ 5  16/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6  17/3

7h30

Công tác Đại học Sao đỏ
- Hải Dương

Đ/c Hiền

Đ/c Luật

Đ/c Lợi