Bộ công thương

Trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên

Lịch làm việc

Thứ  Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm LX

Thứ 2  29/8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3  30/8

7h30

Công tác Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Đ/c Nhã

 

Đ/c Hưng

8h

Họp Hội đồng nghiệm thu ngân hàng đề thi Tổ thực hành nghề Công nghệ Ô tô

Các đ/c trong Hội đồng theo QĐ
số 54/QĐ-CĐCN ngày 01/3/2022

Đ/c Luật

P.203

 

13h30

Công tác Trường CĐCN Hưng Yên

Đ/c Luật, Hiền

Đ/c V.Hương

Đ/c Lợi

 Thứ 4  31/8

8h

Họp Hội đồng nghiệm thu ngân hàng đề thi
Tổ lý thuyết chuyên môn

Các đ/c trong Hội đồng theo QĐ
số 54/QĐ-CĐCN ngày 01/3/2022

Đ/c Luật

P.203

 

 

 

 

 

Thứ 5  01/9

 

Nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Toàn thể CBVC nhà trường

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6  02/9

 

Nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Toàn thể CBVC nhà trường