Bộ công thương

Trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên

Lịch làm việc

Thứ  Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm LX

Thứ 2  04/10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3  05/10

8h

Họp triển khai xây dựng chương trình đào tạo liên thông

Trưởng, phó Phòng Đào tạo; Trưởng, phó các khoa

Đ/c Luật

P.203

 

 

 

 

 

Thứ 4  06/10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5  07/10

9h

Họp giao ban công tác tháng 10/2021

BGH, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TN, Trưởng các đơn vị

Đ/c V.Hương

P.203

9h30

Họp Hội đồng xét thi đua tháng 9/2021

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c V.Hương

P.203

Thứ 6  08/10