Bộ công thương

Trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên

Nghiên cứu khoa học

Căn cứ kế hoạch triển khai nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm học 2021 – 2022, sáng ngày 31/3/2022 Hội đồng khoa học nhà trường đã tiến hành họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu sáng kiến, giải pháp cấp trường năm học 2021 – 2022.

Hội đồng làm việc trong 01 ngày do đồng chí Nguyễn Tiến Luật – Phó hiệu trưởng nhà trường làm chủ tích Hội đồng

Trong thời gian làm việc Hội đồng đã thông qua 2 sáng kiến:

-  Sáng kiến: Thiết kế, cải tạo mô hình tổng thành xe UAZ-469 do đồng chí La Thanh Sơn- Khoa cơ khí làm chủ nhiệm sáng kiến

-  Sáng kiến: Một số giải pháp nâng cao hiệu qua công tác quản lý hồ sơ kế toán trường Cao đẳng Công nghiệp thái nguyên do đồng chí Lê Thu Hương – Phòng tài chính kế toán làm chủ nhệm sáng kiến.

Hội đồng cũng đã thông qua các sáng kiến, giải pháp đã đăng ký và 100% nhất trí công nhận 06 giải pháp là sáng kiến.

Hội đồng thông qua 30 đồng chí đủ tiêu chuẩn tuyển sinh

Kết luận tại Hội đồng đ/c Nguyễn Tiến Luật – Chủ tịch hội đồng đã thông qua 2 sáng kiến tác nghiệp, kỹ thuật và đều xếp loại Đạt, 06 sáng kiến quản lý, 30 giải pháp tuyển sinh.