Bộ công thương

Trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên

Nghiên cứu khoa học

  Sáng ngày 17/11/2020 Hội đồng khoa học trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên đã tổ chức họp Hội đồng xét duyệt và tuyển chọn đề tài khoa học và công nghệ cấp trường năm học 2020 – 2021.

Trong lần xét duyệ này Hội đồng tổ chức họp xét duyệt 03 đề tài và 08 sáng kiến giải pháp.

Đề tài 1: Thiết kế chế tạo mô hình thí nghiệm đo độ trụ, độ đồng trục ứng dụng trong giảng dạy tại khoa cơ khí.

Đề tài 2: Thiết kế lắp đặt, ứng dụng hệ thống khí nén cho xưởng ô tô.

Để tài 3: Những biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề may.