Bộ công thương

Trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên

Nghiên cứu khoa học

Ngày 22 tháng 4 năm 2021, Bộ Khoa học và Công nghệ có công văn số 925/BKHCN-VP gừi Bộ Công Thương hướng dẫn tổ chức Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam năm 2021.

Công văn số 2395/BCT-KHCN về việc hưởng ứng ngày KH&CN Việt Nam năm 2021