Bộ công thương

Trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên

Thông báo

Phòng Đào tạo và Nghiên cứu khoa học lập kế hoạch họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu và thanh lý đề tài cấp trường năm học 2021 - 2022.