Bộ công thương

Trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên

Tin tức

HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA BỘ CHÍNH TRỊ KHÓA XIII

Admin
23/03/2022

Thực hiện Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 01/12/2021 của Bộ Chính trị về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Ngày 23/3/2022 Đảng bộ trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, truyên truyền các nghị quyết của Bộ chính trị khóa XIII.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến. Tham dự Hội nghị trực tuyến có 76 Đảng viên tham dự tại các điểm cầu. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Việt Hương – Bí thư Đảng ủy nhà trường; đồng chí Nguyễn Tiến Luật – Phó Bí thư Đảng ủy nhà trường và các đồng chí là Đảng các chi bộ.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Thị Việt Hương, Bí thư Đảng ủy nhà trường quán triệt, triển khai các nội dung:

- Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 “Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, ‘tự chuyển hóa’”.

- Quy định số 37-QĐ/TW ngày, 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm.

- Kế hoạch thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Mục đích

- Giúp cấp ủy, tổ chức đảng các cấp chỉ đạo xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghiêm túc Kết luận, Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) từ Trung ương đến cơ sở; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng và hệ thống chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên nhằm triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII).