Bộ công thương

Trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên

Tuyển sinh

Quy chế tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng năm 2020