Bộ công thương

Trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên

Đào tạo tại các địa chỉ liên kết đào tạo

 

 

 

TT

Đơn vị liên kết đào tạo

Ngành/nghề đào tạo

Mã số

1

 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp –
 Giáo dục thường xuyên huyện Lục Ngạn

 Điện tử CN và dân dụng

5520222

2

 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp –
 Giáo dục thường xuyên huyện Hiệp Hòa

 Điện công nghiệp

5520227

3

 
 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp –
 Giáo dục thường xuyên huyện Lục Nam

 Điện CN và dân dụng

5520223

 Công nghệ ô tô

5510216

4


 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp –
 Giáo dục thường xuyên huyện Tân Yên

 May thời trang

5540205

 Cơ điện tử

5520263

5

 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp –
 Giáo dục thường xuyên huyện Hiệp Hòa

 Điện công nghiệp

5520227

6

 Trung tâm Giáo dục thường xuyên –
 Hướng nghiệp tỉnh Bắc Giang

 Tin học ứng dụng

5480205

7


 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp –
 Giáo dục thường xuyên huyện Phú Lương

 Điện CN và dân dụng

5520223

 Công nghệ ô tô

5510216

Left-Banner
right-Banner