Bộ công thương

Trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên

Chuẩn đầu ra các ngành, nghề đào tạo trình độ Cao đẳng, Trung cấp

Quyết định về việc ban hành chuẩn đầu ra, năng lực người học đạt được sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp

 STT  

Tên quyết định Số quyết định Ngày ban hành
1  Ban hành chuẩn đầu ra, năng lực người học đạt được sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp 712/QĐ-CĐCN 31/12/2020

 

STT Tền ngành/nghề Trình độ đào tạo Mã ngàng/nghề
1  Hàn Cao đẳng 6520123
Trung cấp 5520123
2  Cắt gọt kim loại Cao đẳng 6520121
Trung cấp 5520121
3  Công nghệ ô tô Cao đẳng 6510216
Trung cấp 5510216
4  Điện Công nghiệp Cao đẳng 6520227
Trung cấp 5520227
5  Cơ điện tử Cao đẳng 6520263
Trung cấp 5520263
6  Công nghệ kỹ thuật cơ khí Cao đẳng 6510201
7  Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Cao đẳng 6510303
8  Điện tử công nghiệp và dân dụng Trung cấp 5520222
9  Điện công nghệp và dân dụng Trung cấp 5520223
10  Bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ khí Trung cấp 5520152
11  Tin học ứng dụng Cao đẳng 6480205
Trung cấp 5480205
12  Quản trị kinh doanh Cao đẳng 6340404
13  Kế toán Cao đẳng 6340301
14  Kế toán doanh nghiệp Cao đẳng 6340302
Trung cấp 5340302
15  Bán hàng trong siêu thị Trung cấp 5340120
16  May thời trang Trung cấp 5540205
17  Công nghệ may Trung cấp 5540204