Bộ công thương

Trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên

Lịch làm việc

Thứ
 Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm
 LX

Thứ 2
 20/9

 

 

 

 

 

13h45

Dự họp tại UBND TP Thái Nguyên

Đ/c Sơn Hà

Đ/c Luật

Đ/c Lợi

Thứ 3
 21/9

8h

Họp trực tuyến với Bộ Công Thương

Đ/c Triệu Lợi, Long

Đ/c V.Hương

P.203

 

 

 

 

 

Thứ 4
 22/9

7h30

Hội nghị tổng kết năm học 2020-2021
và sơ kết 6 tháng đầu năm 2021

Cán bộ chủ chốt; Đại diện ½ cán bộ, viên chức các phòng, khoa, trung tâm; Các đ/c đạt danh hiệu CSTĐ cơ sở

Đ/c V.Hương

HT. tầng 4

 

 

 

 

 

Thứ 5
 23/9

8h30

Họp Hội đồng rà soát chuẩn đầu ra

Trưởng, phó phòng Đào tạo, Khảo thí, Khoa Cơ khí, KHCB, Điện, Kinh tế, Tổ trưởng tổ May

Đ/c Luật

P.203

 

 

 

 

 

Thứ 6
 24/9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Đề nghị Trưởng các đơn vị gửi danh sách cử các đồng chí tham dự  Hội nghị về Phòng TCHC để theo dõi trước ngày 22/9/2021.

Left-Banner
right-Banner