Bộ công thương

Trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên

Lịch làm việc

Thứ  Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm- LX

Thứ 2 25/01

8h

Công tác huyện Phú Lương

 

Đ/c Luật

Đ/c Hưng

Thứ 3  26/01

7h30

Họp Thành ủy

 

Đ/c Luật

Đ/c Hưng

14h

Họp Hội đồng tuyển sinh

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c V.Hương

P.203

15h30

Hội nghị tập thể lãnh đạo rà soát,
bổ sung quy hoạch cán bộ

Ban thường vụ Đảng ủy, BGH

Đ/c V.Hương

P. 308

Thứ 4  27/01

6h

Công tác tại các Trung tâm liên kết
Bắc Ninh, Bắc Giang

Đ/c Lợi

Đ/c Luật

Đ/c Lợi

7h

Công tác tại các Trường THCS trong tỉnh

Đ/c Thanh Hương

Đ/c Chiến

Đ/c Hưng

Thứ 5  28/01

7h

Công tác tại các Trường THCS trong tỉnh

Đ/c Thắng

Đ/c Chiến

Đ/c Hưng

8h

Thẩm định, nghiệm thu giáo trình đào tạo ngành, nghề Cơ khí

Các đ/c trong hội đồng

Đ/c Luật

PH tầng 4

14h

Thẩm định, nghiệm thu giáo trình đào tạo
nghề May thời trang

Các đ/c trong hội đồng

Đ/c Luật

PH tầng 4

14h30

Họp Tổng kết công tác kiểm kê năm 2020

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c V.Hương

P.203

13h30

Hội nghị cán bộ chủ chốt rà soát,
bổ sung quy hoạch cán bộ

BCH Đảng bộ, BGH; Trưởng, phó các Phòng, khoa, trung tâm; Trưởng các đoàn thể (CĐ, ĐTN, CCB)

Đ/c V.Hương

P.203

15h

Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ

BCH Đảng bộ, BGH; Trưởng các Phòng, khoa, trung tâm; Trưởng các đoàn thể (CĐ, ĐTN, CCB)

Đ/c V.Hương

P.203

16h15

Hội nghị tập thể lãnh đạo lần 2 rà soát,
bổ sung quy hoạch cán bộ

Ban thường vụ Đảng ủy, BGH

Đ/c V.Hương

P.203

Thứ 6  29/01

7h

Công tác tại các Trường THCS trong tỉnh

Đ/c Thắng

Đ/c Chiến

Đ/c Hưng

 

Lao động Công đoàn

Các công đoàn bộ phận

 

 

Left-Banner
right-Banner