Bộ công thương

Trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên

Lịch làm việc

Thứ Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm
 LX

Thứ 2  19/10

9h

Chi bộ Nghiệp vụ II họp xét chuyển đảng chính thức cho đ/c Phạm Bích Thủy

Đảng các viên
trong Chi bộ NV II

Đ/c

Lê Hương

P.203

13h30

Công tác Hà Nội

Đ/c Định, Long

Đ/c V.Hương

Đ/c Hưng

Thứ 3  20/10

8h30

Họp Hội đồng Tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2020 để thảo luận, dự thảo báo cáo tự đánh giá

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c V.Hương

P.203

10h

Họp Hội đồng tinh giản biên chế đợt 1 năm 2021

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c V.Hương

P.203

Thứ 4  21/10

8h30

Họp Thống nhất quy chế về khuyến học

Đ/c Chiến, Sơn Hà, Lợi, Huế, Thuyên, Nguyên

Đ/c Luật

P.203

14h

Thẩm định, nghiệm thu giáo trình môn học, mô đun ngành Điện, Điện tử, Tin học

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Luật

PH tầng 4

Thứ 5  22/10

8h

Thẩm định, nghiệm thu giáo trình môn học, mô đun ngành Cơ khí

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Luật

PH tầng 4

14h

Thẩm định, nghiệm thu giáo trình môn học, mô đun ngành Kế toán

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Luật

PH tầng 4

Thứ 6  23/10

7h50

Dự giờ giảng môn Chính trị
theo Kế hoạch của Đảng ủy

Đ/c Chiến, Sơn Hà, Định, Dũng, Lan Hương, Bang

Đ/c Luật

P. 203
Giảng đường A

8h30

Họp Hội đồng Tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2020 để thông qua báo cáo Tự đánh giá đã sửa chữa

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c V.Hương

P.203

Left-Banner
right-Banner